KIRJA-ARVOSTELU "THE GREAT WAVE - Price Revolutions and the Rhythm of History"

D. H. Fischer'in kirja "The Great Wave" oli itselleni raju, silmät avaava kirja tämän päivän menon taustoista.

Vaikka monelle taloustietous ja historia eivät ehkä ole niitä kiinnostavimpia luettavia, niin suosittelen tätä kaikille, jotka haluavat vähän pitemmän aikajanan näkökulmaa. Teksti on helppoa ymmärtää ja kertoo paljon talouden luonteesta.

Tilanne tänään ei todellakaan ole erilainen kuin ennen!

 

Tutkijan mukaan maailman taloudessa on nyt menossa Neljäs Suuri Aalto. Ensimmäisen Aallon huippu oli 1200-luvun lopulta 1300-luvun puoliväliin, Toinen 1500- ja 1600-luvun vaihteissa, Kolmas 1700-luvun ja 1800-luvun vaihteessa ja nykyinen Neljäs alkoi jo 1900-luvun alussa.

Jokainen aalto on päättynyt deflaatioon, hallitsevien instituuttien romahtamiseen, massiiviseen verenvuodatukseen ja yhteiskunnan uudelleen järjestymiseen.

 

Ensimmäisen Aallon huipulla Euroopan väestö kärsi massakuolemista (Musta surma ja pieni jääkausi) ja sodista, paikoin väestö romahti jopa 90%.

Seurauksena oli työntekijöiden pula, reaalipalkkojen nousu ja pimeän keskiajan väistyminen. Suhteellisen rauhallinen ajanjakso kesti reilut pari sataa vuotta, mm. siksi että väestöä ei yksinkertaisesti ollut tarpeeksi riitelemään resursseista.

Väkitiheys saavutti Mustaa Surmaa edeltävän tiheyden vasta 1500-luvun loppupuolella.

 

Toisen Aallon väestönpaine pääsi purkautumaan jälleen sotien kautta (mm. 30 vuoden sota), mutta ennen kaikkea maailman ensimmäisen "globalisoitumisen" myötä. Amerikka oli löytynyt, samoin Afrikkaan ja Aasiaan siirtyi ihmisiä Euroopasta.

Jälleen yhteiskunta rauhoittui, tavan työläisten reaalipalkat nousivat ja saatiin nauttia myöhäisrenesanssista ja valaistumisen aikakaudesta.

 

Kolmannen Aallon merkkeinä olivat USAn ja Ranskan vallankumoukset sekä Napoleonin sodat, niiden tuomia hallitusmullistuksia tuskin tarvitsee kuvailla. Kuitenkin rauhallisemmat ajat koittivat brittiläisen imperiumin ja Viktoriaanisen aikakauden myötä (tosin ei-rauhallinen aika monelle ei-eurooppalaiselle).

Tutkija ei ollut huomioinut energian osuutta yhteiskunnan kehityksessä.

Minusta tuntuukin oleelliselta hiilen yleistyminen 1800-luvulta alkaen, jolloin teollinen vallankumous mahdollisti tuottavuuden valtavan lisääntymisen. Seurauksena nopea väestönkasvu, joka vain kiihtyi öljyn astuessa areenalle 1900-luvun alussa.

 

Aaltojen noustessa hintojen nousu kiihtyi: Ensimmäisen aikana ½%/v taso oli ennen kokematon, Toisen aikana jo 1%/v ja Kolmannen noustessa peräti 2%/v!

Samoin aaltojen noustessa sodat ja taudit lisääntyivät koko Euroopan mantereen kattavaksi sekä yhteiskuntarauha joutui koetukselle usein nuorien ikäluokkien joutuessa tyytymään vähempään kuin edelliset ikäluokat (fyysiset rajat, ruoan saatavuus jne. tulivat vastaan).

Seurauksena oli mm. väkivallan ja turvattomuuden lisääntyminen, alkoholin/huumeiden käytön yleistyminen ja avioliiton ulkopuolisten lasten määrän kasvu. Kuulostaako kummallisen tutulta?

 

Nykyisen Neljännen Aallon nousua voisi yksinkertaisesti sanoa Hintojen Nousun ja Sotien Määrän ennenkokemattoman kasvun Aalloksi. Väittäisin, että suurimmat syyt näihin ovat fiat-raha ja räjähdysmäinen väestönkasvu.

Ihmiskunta ratsastaakin fossiilisten energioiden harteilla ja tulevaisuus on vähintäänkin mielenkiintoinen, kun niiden saatavuus vaikeutuu (maailman energiasta yli 4/5 tulee öljystä, kaasusta ja hiilestä).

 

Viime aikojen kalan sisälmysten lukeminen kertoo mm. peak oil'ista ja Aallon huipun ohittamisesta.

Miten maailma kohtaa tämän massiivisen haasteen ei historian valossa kauheasti rauhoita. Totalitaariset hallitusmuodot, sodat ja hallitusten terrori ovat helposti ymmärrettäviä vaihtoehtoija. Toivoa tietenkin sopii, että ne jäävät vain vaihtoehdoiksi, mutta uutiset eivät tällä hetkellä vakuuta valittujen toimintatapojen "oikeellisuudesta".

 

Tapahtukoon elämäsi keskellä mielenkiintoisia aikoja.

"May you live in interesting times", kiinalainen kirous.

 

Kommentoi 

 


01.10.2008 00:00 |